• Biuletyn

    Więcej informacji »

  • Wykłady

    Tradycyjnie podczas Klubowej Wystawy Szpiców i Psów Ras Pierwotnych odbywają się wykłady/seminaria poświęcone psom z grupy 5 FCI.

    Spotkania te mają na celu poszerzenie wiedzy kynologicznej, jak również zwrócenie uwagi na pewne aspekty, które mają ogromny wpływ na kierunek, w ktorym zmierza hodowla szpiców i psów ras pierwotnych.

    Więcej informacji »